Čišćenje zgrada pred useljenje

Čišćenje zgrada pred useljenje je neizbežan posao

Čišćenje zgrada pred useljenje

Čišćenje zgrada pred useljenje je neizbežan posao

Čišćenje zgrada pred useljenje je neizbežan posao, ni malo lak i ni malo jednostavan. U zavisnosti od vrste i obima građevinskih radova, posao čišćenja , kako poslovnog, tako i stambenog prostora nakon građevinskih radova gradnje ili renovacije može zahtevati veći ili manj broj ljudi i specifičnu opremu.

Cena čišćenja zgrada pred useljenje

Budući da čišćenje zgrada pred useljenje može biti specifično i drugačije u različitim slučajevima, cena usluge čišćenja zgrada pred useljenje se formira po izlasku na teren. Na osnovu stepena zaprljanosti mesta na kome su vršeni građevinski radovi, vrši se i procena vrste opreme i tehnike, kao i broja osoblja  potrebnog za kompletno čišćenje u datom roku. Cena usluge čišćenja zgrada pred useljenje se formira na osnovu procene i dogovora sa naručiocem usluge čišćenja zgrada pred useljenje na izgradnji, rušenju ili renovaciji.

Trajanje čišćenja zgrada pred useljenje

Rokovi za izvršene usluge čišćenja zgrada pred useljenje se takođe određuju na osnovu procene. Agencija MB će se svakako potruditi da rokovi čišćenja budu što kraći.

Čišćenje zgrada pred useljenje podrazumeva:

 • Grubo čišćenje objekta
 • Uklanjanje folija od krečenja
 • Uklanjanje folija sa stolarija
 • Čišćenje prašine sa svih površina
 • Otklanjanje mrlja sa stolarije i  podnih površina
 • Pranje staklenih površina - prozora
 • Usisavanje, brisanje i pranje podova - ručno i mašinski
 • Čišćenje kuhinja, kupatila i toaleta
 • Glancanje i poliranje podnih obloga: parketa, mermera i pločica
 • Čišćenje i brisanje terasa
 • Čišćenje i brisanje hodnika sa stepeništem
 • Kompletno osvežavanje prostora

 

Usisavanje, brisanje i pranje podova - ručno i mašinskiGlancanje i poliranje podnih obloga: parketa, mermera i pločica

 

ČIŠĆENJE ZGRADA PRED USELJENJE CENOVNIK
(čišćenje svih podnih površina, brisanje komplet keramike, brisanje svih staklenih površina, brisanje sobnih i ulaznih vrata, čišćenje terase, čišćenje stepeništa sa hodnicima itd.)

NAZIV USLUGE CENA PO m2
Detaljno čišćenje zgrade
145.00 din.