Koncept čistoće

Čovek ceo svoj životni vek u sebi nosi koncept čistoće.

Koncept čistoće

Čovek ceo svoj životni vek u sebi nosi koncept čistoće.

Čovek ceo svoj životni vek u sebi nosi koncept čistoće!

Da li ste se ikada zapitali, kako su stambeni ili poslovni prostor čistili i održavali naši preci?
Verujemo da ste znatiželjni i da vas zanima, kako su ljudi nekada čistili svoj životni i poslovni prostor, a kasnije čistoću redovno održavali.

Kako je pećina bila prvi čovekov dom, verujemo da su i pećinski ljudi redovno održavali čistoću u svom životnom prostoru. Ako ozbiljnije razmislite o tome kako je čovek kroz istoriju vekovima čistio prostor u kome se kreće, biće vam jasno kako ova tema nije baš uobičajena pa i jednostavna.

Prvi dom čoveka bila je pećina i verujemo da su i nju redovno čistili!

Redovno čišćenje

Poznato je da su vekovima bogati iskorišćavali siromašne, tako da su svoju moć i vlast koristili za potrebe čišćenja njihovih prostorija u kojima su živeli i radili. Estetika i čistoća bili su sastavni deo drevne Egipatske kulture, ali na žalost uz veliko iskorišćavanje siromašnih, koji su na zahtev imućnih redovno morali čistiti njihov životni prostor.

Možemo reći kako su se metode i tehnike čišćenja životnog prostora, značajno menjale kroz istoriju od nastanka čoveka pa sve do danas. Od alkalnih soli i biljnog ulja Egipćani su proizvodili sapun, dok su Grci za čišćenje i pranje koristili pepeo, pesak i glinu. Rimljanima je bilo izuzetno značajno da među svojim stanovništvom promovišu čistoću prostorija i ličnu higijenu, a za čišćenje i pranje su koristili sapun od životinjske masti, vode i pepela.

Drevne civilizacije su promovisale čistoću kao najvažniji segment svog društva!!!

Čišćenje poslovnog prostora

Smatra se kako je u periodu između 500. i 1000. godine nove ere nastalo mračno doba, pre svega zbog nedostatka saznanja o bolestima koje nečistoća može izazvati kod čoveka. U mestima gde su živeli ljudi, nije bilo kanalizacije i svest o tome da je čoveku potreban čist životni prostor, bila je na izuzetno niskom nivou. Tek su određeni naučni dokazi nagnali čoveka da svoj životni i poslovni prostor održava čistim, a naravno i svoju ličnu higijenu.

Sigurni smo da je tema o kojoj pišemo ujedno i jedna mala lekcija, kroz koju je čovek prolazio vekovima od života u pećini sve do svakodnevnog života u modernom dobu. Čistoća životnog prostora izuzetno je važna svakom čoveku koji živi u sadašnjem vremenu, ali smo sigurni da čistoća nije bila ništa manje značajna ni pećinskom čoveku.

Ljudi iz tog vremena, bili su sigurno u nepovoljnijem položaju što se tiče održavanja čistoće u svojoj životnoj sredini, jer nisu posedovali preparate i mašine za čišćenje, koje poseduje sadašnji čovek koji živi u modernom dobu.

Pećinski čovek je održavao čistoću u svojoj pećini iako nije imao moderna sredstva i mašine za čišćenje!

Održavanje čistoće

Vavilonci su bili poznati po projektu visećih bašti, ali kako ovde ne pišemo o bašti nego o čistoći, treba obavezno napomenuti kako su upravo oni otkrili veliku opasnost od kontaminirane vode.

Saznali su da se čovek može razboleti ako pije zagađenu vodu. Jeste da su oni čistu vodu koristili za piće, ali su čistu nezagađenu vodu počeli koristiti i za čišćenje životnog prostora u kome su svakodnevno boravili.