Video galerija


Pre čišćenja

Stanje pre čišćenja prostora

Datum: 05-03-2021
Vreme: 19:04:55

Čišćenje zgrada i neposredne okoline

Čišćenje zgrada i neposredne okoline

Datum: 05-03-2021
Vreme: 01:33:34